KLUBOVÁ VÝSTAVA KLUBU PPP

 

Klub PPP oznamuje změnu  termínu a místa konání klubové výstavy pořádané naším klubem tak, jak byla schválena ČMKU:
Výstava se bude konat dne 17.11.2018 v Kulturním domě Charvatce u Mšených lázní

Delegovaná rozhodčí: Paní Margaret MALLOWS, Velká Británie

PROPOZICE KV