POPLATKY

  ČÁSTKA SPECIFICKÝ SYMBOL
Členský příspěvek jednotlivec – 1 rok 300,- Kč 2016
Členský příspěvek – rodinný příslušník – 1 rok 150,- Kč 2016
Zápisné – nový člen 50,- Kč 0
Vystavení Krycího listu 100,- Kč 3
Vystavení Expresního Krycího listu 500,- Kč 3
Vystavení Krycího listu – nečlen 200,- Kč 3
Poplatek za krytí (hradí majitel psa) 100,- Kč 4
Bonitace – člen KPPP 300,- Kč 2
Bonitace – nečlen KPPP 500,- Kč 2
Agenda vyřízení PP pro 1 vrh – nečlen 1500,- Kč 5
Cestovné – přejímka vrhu za 1 km 5,- Kč  
Bankovní spojení:ČSOB, a.s.  Číslo účtu:

272 055 267 / 0300

Prosíme uvádějte vždy své ČLENSKÉ ČÍSLO jako VARIABILNÍ SYMBOL

Uveďte prosím i ÚČEL PLATBY slovy do ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE

DĚKUJEME